Lista produselor după autorul I. CĂTĂLUI, A. CRISTODULO, V. MITRIC-CIUPE