Lista produselor după autorul Valentin Arapu

Valentin Arapu s-a născut la 14 iulie 1972 în satul Târnova, raionul Dondușeni, în fostul județ basarabean Soroca. A absolvit școala medie din localitatea natală (1989). A urmat studiile la Facultatea de Istorie a Universității de Stat din Moldova (1989-1994), luându-și licența în istorie (1994) la specialitatea „Profesor de istorie”. A fost angajat în calitate de lector la Catedra de istorie Medie și Modernă, ulterior Departamentul de Istorie a Românilor, Universală și Arheologie, din cadrul USM (1994-2018). În prezent, își desfășoară activitatea în calitate de cercetător științific coordonator la Institutul Patrimoniului Cultural, secția – Etnologie românească [Ministerul Educației și Cercetării] (2018-2021). A susținut teza de doctor în istorie cu tema „Relațiile comerciale dintre Moldova și Polonia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea” (2019). Este autor a circa 70 de studii și articole. A publicat suportul didactic Studiul Izvoarelor Istorice, Epoca medievală, Partea I (Chișinău, Editura Cartdidact, 2003). Este coeditor al volumului In Memoriam Gheorghe Palade (1950-2016), Chișinău, Bons Offices, 2018.

Preocupările științifice: Absolutismul francez în epoca de guvernare a cardinalului Richelieu (1624-1642); Istoria medicinii din spațiul românesc; Conceptualizarea și valorificarea patrimoniului medical din spațiul românesc prin cercetarea multidimensională a fenomenului Ciumei și al epidemiilor: abordări și interferențe interdisciplinare și pluridisciplinare; Comunitatea armenilor din spațiul românesc în cadrul raporturilor economice dintre Țara Moldovei și Polonia (sec. XV-XVIII); Războaiele antiotomane ale albanezilor de sub conducerea lui Skanderbeg; Abordări numismatice în istoria medievală și modernă timpurie a Țării Moldovei; Satul basarabean în primii ani postbelici: memorii și studii de caz; Valențe memorialistice și identitare în comunitățile rurale și urbane de pe Valea Prutului.

Se afișează 1-1 din 1 produse