PROCEDURA DE EVALUARE A MANUSCRISELOR

PROCEDURA DE ANALIZĂ ȘI EVALUARE

În cadrul Editurii EIKON, procesul de analiză a unei lucrări științifice presupune evaluarea editorială, evaluarea științifică prin sistemul peer-review, evaluarea din punct de vedere etic și revizuirea traducerilor (pentru lucrările bilingve sau în alte limbi).

1. EVALUAREA EDITORIALĂ

Evaluarea editorială este prima etapă de evaluare în cadrul Editurii EIKON pentru orice manuscris primit, etapă de evaluare din punct de vedere tehnic și administrativ, în care se identifică dacă lucrarea este în concordanță cu specificul editurii, dacă autorul/autorii respectă cerințele editoriale, cum ar fi stilul de citare și normele gramaticale. Se analizează de către echipa redacțională criterii precum: publicul țintă, impactul social și cultural, dezvoltarea pieței de carte prin publicarea lucrării, volumele similare publicate în limba română și în alte limbi, impactul temei propuse în mass-media, CV-ul literar al autorului, posibilitatea de promovare și canalele de distribuție naționale și internaționale.

2. EVALUAREA ȘTIINȚIFICĂ

După ce manuscrisul a trecut de analiza editorială, va fi evaluată calitatea științifică a lucrării.

Editura EIKON evaluează lucrările științifice prin procesul de peer-review, care se bazează pe echipa unor referenți ai editurii, scriitori, cercetători, academicieni, filologi, profesori universitari.

Evaluarea științifică a unei lucrări se face pe baza unei cereri/comenzi de evaluare, care primește un număr de înregistrare intern pe platforma online monday.com folosită de editură, număr folosit pe toată durata procedurii pentru a se asigura imparțialitatea și confidențialitatea evaluării.

În această etapă de evaluare, lucrarea este verificată cu un soft pentru detectarea plagiatului, se verifică copyright-ul imaginilor/planurilor și sursele citate, se verifică dacă autorul a transmis o lucrare originală și care respectă prevederile Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 4 iunie 2004), cu modificările și completările ulterioare. Pentru a respecta dreptul de proprietate intelectuală, editura semnează un acord de conformitate cu autorul, prin care autorul declară pe proprie răspundere că opera este în întregime creația sa și că nu se încalcă drepturile patrimoniale și morale ale altor persoane, prin publicarea și difuzarea acesteia, conform Legii 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare. Autorul declară pe proprie răspundere că drepturile patrimoniale asupra editării în limba română se află în proprietatea sa și că nu a încheiat niciun alt acord sau contract și că nimic legat de editarea si/sau comercializarea lucrării nu poate da naștere unei urmăriri penale sau acțiuni civile.

PROCESUL DE PEER-REVIEW

În funcție de tema și domeniul lucrării, pentru procesul de evaluare științifică lucrarea se trimite mai multor referenți cu care editura colaborează și care și-au dat acordul de a participa la procesul de peer-review.

Referenții desemnați vor evalua lucrarea individual, urmărind cinci criterii de analiză: 1. originalitatea lucrării; 2. valoarea științifică; 3. calitatea lucrării științifice (fundamentarea științifică a conținutului lucrării, argumentarea, modelele de analiză); 4. actualitatea temei abordate de autor; 5. impactul academic. Autorii sunt invitaţi să propună ei înşişi referenţi de specialitate odată cu depunerea lucrării spre evaluare. Aceştia pot fi coordonatori ai echipelor de cercetare, coordonatorii tezelor de doctorat, membri ai comisiilor doctorale de îndrumare sau alte personalități din domeniu.

În urma analizei, referenții vor comunica editurii concluziile într-un referat care va conține: aprecieri cu privire la valoarea știintifică a lucrării, neconcordanțe și neconformități, elemente de creativitate și originalitate, corespunzătoare standardelor și tematicii domeniului, elemente de argumentare științifică, relevanța surselor bibliografice, măsura în care manuscrisul contribuie la dezvoltarea teoriei în domeniu, eventuale recomandări.

Referenții au acces pe toată durata procesului de evaluare pe platforma online, unde pot actualiza statusul lucrării cu unul din cele trei calificative: 1. Aprobată pentru publicare; 2. Aprobată pentru publicare, necesită modificări; 3. Respinsă.

Procesul de evaluare este coordonat de redactorul desemnat, care va analiza voturile referenților și referatele și va prezenta directorului detaliile finale.  

PROCESUL DE BLIND PEER-REVIEW

În cadrul Editurii EIKON, procesul de tip blind peer-review de evaluare a calității științifice a unei lucrări este procesul în care referenții științifici cunosc identitatea autorului, dar autorul nu cunoaște identitatea referenților.

PROCESUL DE DOUBLE BLIND PEER-REVIEW

În cadrul Editurii EIKON, procesul de double blind peer-review constă în evaluarea unei lucrări științifice prin trimiterea către referenții desemnați a unui manuscris fără informații de identificare ale autorului / autorilor.  În procesul de double blind peer-review rezultatele și concluziile procesului de evaluare se prezintă autorului fără a face cunoscută identitatea referenților.  

3. EVALUAREA ETICĂ

În cadrul Editurii EIKON, evaluarea etică urmează două direcții, și anume etica editorială și etica cercetării. Redactorul responsabil centralizează rezultatele verificării cu softul antiplagiat și toate observațiile făcute de referenții științifici care au analizat următoarele aspecte: 1. riscul de plagiat; 2. conflictul de interese; 3. confidențialitatea cu privire la subiecții incluși în procesul de evaluare; 4. acuratețea în menționarea corectă a trimiterilor bibliografice.

În ceea ce privește etica editorială, sunt analizate suspiciunile de plagiat și declararea necorespunzătoare a autoratului lucrării. Procedura urmărește, de asemenea, potențialele conflicte de interese apărute după publicare, drepturile de reproducere a fragmentelor de imagini sau text ori a republicărilor.

Referitor la etica cercetării, aceasta urmărește evaluarea respectării regulilor etice ale cercetării științifice, după caz: regulile confidențialității datelor; obținerea consimțământului informat al persoanei / persoanelor intervievate sau pentru care s-au efectuat cercetări incluse în lucrările din volum/articol; protecția intereselor persoanelor fizice sau juridice, pentru a nu încălca imaginea acestora sau drepturi de altă natură prevăzute de lege.

4. EVALUAREA TRADUCERILOR

În cazul textelor traduse în limba română din altă limbă, volumelor bilingve sau lucrărilor publicate în limbi străine, în cadrul Editurii EIKON are loc procesul de evaluare a traducerilor, evaluare făcută de unul sau mai mulți specialiști în domeniu, cu atestat de traducător autorizat sau vorbitori nativi.

Procesul de evaluare a traducerilor urmărește coerenţa textuală, echivalenţa dinamică, inteligibilitatea, eficacitatea comunicării, receptarea maximă a textului sursă, fidelitatea în transmiterea intenţiei autorului.

Metodele de evaluare a traducerii sunt: analiza monolingvă a textului tradus, metoda comparativă de evaluare bilingvă a traducerilor care au ca punct de plecare confruntarea textului sursă şi a unui text ţintă sau a textului sursă şi a mai multor texte ţintă și compararea plurilingvă a textelor traduse şi a textului de origine.

Printre traducătorii colaboratori ai editurii se numără: Florica Ciodaru Courriol, Jean-Louis Courriol, Luminița Bogdan, Cristian Peneș (limba franceză), Mariana Sipoș (limba spaniolă), Eliza Macadan (limba italiană), Constantin Geambașu (limba polonă), Ligia Tomoiagă (limba engleză), Dan Tomuleț (greaca veche), Liviu Franga (greaca veche), Dinu Flămând, Simina Popa, Corina Nuțu, Veronica Manole, Iolanda Vasile (limba portugheză).

Ne cerem scuze pentru neplăceri.

Căutați din nou